جان  کری: ترامپ حرف منتقدان برجام را اثبات کرد

 کری: ترامپ حرف منتقدان برجام را اثبات کرد «جان کری» وزیر خارجه اسبق آمریکا در شبکه CNN توافق برجام را "قدرتمندترین، پاسخگوترین و شفاف‌ترین توافقنامه هسته‌ای جهان" توصیف کرد و انتقاد کرد که دونالد ترامپ با اقدام خود (خروج از برجام) حرف منتقدان برجام در ایران مبنی بر «غیر قابل اعتماد بودن آمریکا» را اثبات کرد

 کری: #ترامپ حرف منتقدان#برجام را اثبات کرد «#جان_کری» وزیر خارجه اسبق آمریکا در شبکه CNN# توافق برجام را “قدرتمندترین، پاسخگوترین و شفاف‌ترین توافقنامه هسته‌ای جهان” توصیف کرد و انتقاد کرد که دونالد ترامپ با اقدام خود (خروج از برجام) حرف منتقدان برجام در ایران مبنی بر «غیر قابل اعتماد بودن آمریکا» را اثبات کرد

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه