اینستاگرام/ صدور حکم غرامت 104میلیون دلاری برای ایران

قاضی فدرال آمریکا طی صدور حکمی پرداخت غرامت 104 میلیون دلاری ایران به خانواده قربانیان حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در ظهران عربستان را خواستار شد

قاضی فدرال آمریکا طی صدور حکمی پرداخت غرامت 104 میلیون دلاری ایران به خانواده قربانیان حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در ظهران عربستان را خواستار شد
آمریکایی ها همچنین بیانیه دادند که هر خسارتی در مورد اماکن خود در #عراق را از چشم ایران می بینند

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه