دیگر وقتمان را برای مذاکره با آمریکا هدر نمی دهیم

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرنگار اشپیگل در مورد پیشنهاد مذاکره ترامپ با ایران گفت: "اگر مذاکره مستقیم در سطح ارتباط عمومی باشد، باید توافقی را به دنبال داشته باشد اما هم اکنون توافقی داریم که برای آن 12 سال مذاکره کردیم.

دیگر وقتمان را برای مذاکره با آمریکا هدر نمی دهیم

💠محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرنگار اشپیگل در مورد پیشنهاد مذاکره ترامپ با ایران گفت: “اگر مذاکره مستقیم در سطح ارتباط عمومی باشد، باید توافقی را به دنبال داشته باشد اما هم اکنون توافقی داریم که برای آن 12 سال مذاکره کردیم. ما ساعت‌ها در سطح وزرا مذاکره کردیم که در تاریخ ایران و آمریکا بی‌سابقه است. اکنون ترامپ همه چیز را نابود می‌کند. چه کسی تضمین می‌دهد که او به توافق دیگر پایبند می‌ماند. ما بار دیگر وقت‌مان را برای مذاکره مستقیم هدر نمی‌دهیم”

🌍او همچنین گفت که آمریکا می خواهد خواسته های سیاسی و اقتصادی خود را بر بقیه جهان تحمیل و قانون بین المللی در مورد توافق هسته ای و قطعنامه شورای امنیت را نقض کند؛ در حالی که ایران به آن پایبند بوده است؛ پس اروپا در مورد پیامدهای طولانی این موضوع تصمیم بگیرد

فارس

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه