حمله موشکی رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق

رژیم صهیونیستی دیروز چند حمله موشکی به فرودگاه دمشق در سوریه انجام داد که سیستم پدافند موشکی این کشور موفق به رهگیری و مقابله با آن شد

 

رژیم صهیونیستی دیروز چند حمله موشکی به فرودگاه دمشق در سوریه انجام داد که سیستم پدافند موشکی این کشور موفق به رهگیری و مقابله با آن شد

ارسال دیدگاه