پمپئو: این توافق،شکست خورده است؛ رهایش کنید

مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود کار «جان کری» وزیر خارجه اسبق آمریکا یعنی تعامل با ایران را ناسازگار با سیاست خارجه کشورش خواند و به دنیا خطاب کرد که "این توافق،شکست خورده است؛ رهایش کنید"

 

مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود کار «جان کری» وزیر خارجه اسبق آمریکا یعنی تعامل با ایران را ناسازگار با سیاست خارجه کشورش خواند و به دنیا خطاب کرد که “این توافق،شکست خورده است؛ رهایش کنید”

ارسال دیدگاه