متیس احتمال خروجش از دولت را تکذیب کرد

«جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا که مدتیست شایعه استعفایش بین رسانه ها دست به دست منتشر می شود نسبت به این مورد موضع گرفت و آن را شایعه پراکنی رسانه ها دانست

متیس احتمال خروجش از دولت را تکذیب کرد
 
〽️«جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا که مدتیست شایعه استعفایش بین رسانه ها دست به دست منتشر می شود نسبت به این مورد موضع گرفت و آن را شایعه پراکنی رسانه ها دانست
 
⭕️متیس در مصاحبه با خبرنگار ABC گفت: “یک نفر تیتری می زند، با چند نفر دیگر صحبت می کند، چیزی به آن می چسبانند و شایعات را به هم اضافه می کند. یک نفر هم از طرف دیگر همین ها را می نویسد و گزارش تکمیل می شود. این هم زود تمام می شود و آنها اجازه دارند دوباره شایعه جدیدی بنویسند. خیلی جدی نگیرید!”/ فارس
 
📝این مطلب را روزنامه نگار تحقیقی معروف روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود و مدعی شد که با نزدیکان وزیر دفاع آمریکا مصاحبه انجام داده است و همه درخواست کردند تا اسمشان فاش نشود
 
فارس
 
☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿
 
T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه