جان بولتون: تحریم می کنیم تا به تغییر رفتار برسیم

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شد: «تحریم‌های جدید، تاثیرات اقتصادی و سیاسی شدیدی در داخل ایران خواهد داشت. ما خواستار تغییرات اساسی در رفتار حکومت ایران هستیم، در صورتیکه این اتفاق رخ ندهد ما بدنبال افزایش فشار از طریق وضع تحریم‌های بیشتر و روش‌های دیگر خواهیم بود.»

جان بولتون: تحریم می کنیم تا به تغییر رفتار برسیم
 
🔰جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شد: «تحریم‌های جدید، تاثیرات اقتصادی و سیاسی شدیدی در داخل ایران خواهد داشت. ما خواستار تغییرات اساسی در رفتار حکومت ایران هستیم، در صورتیکه این اتفاق رخ ندهد ما بدنبال افزایش فشار از طریق وضع تحریم‌های بیشتر و روش‌های دیگر خواهیم بود.»
 
ایلنا
 
☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿
 
T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه