لحن تند بولتون علیه ایران/ هزینه جهنمی آن را بپردازید!

«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا در حاشیه اجلاسی موسوم به «اتحاد ضد ایران اتمی» هشدار داد که اگر ایران علیه آمریکا و متحدان این کشور اقدامی انجام دهد با پیامدهای جدی آن روبرو خواهد شد

لحن تند بولتون علیه ایران/ هزینه جهنمی آن را بپردازید!

🗯«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا در حاشیه اجلاسی موسوم به «اتحاد ضد ایران اتمی» هشدار داد که اگر ایران علیه آمریکا و متحدان این کشور اقدامی انجام دهد با پیامدهای جدی آن روبرو خواهد شد

💰بولتون همچنین در مورد تجارت با ایران تاکید کرد که اجازه نمی دهیم اروپا و یا هر کشور دیگری تحریم های ایران را دور بزند و خط و نشان کشید کسانی که بعد از 4 نوامبر تجارت خود با ایران را ادامه دهند باید در انتظار پیامدهای ناگواری باشند

♨️او با اشاره به این که رهبران ایران آمریکا را شیطان بزرگ می دانند در خطابی مستقیم گفت “اگرعلیه ما، متحدان و یا شرکای ما اقدام کنید، به شهروندان ما آسیبی برسانید، اگر به دروغ، تقلب و فریب دادن ادامه دهید، بله، باید هزینه جهنمی آن را بپردازید”

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

 

ارسال دیدگاه