سوزان مالونی: حتی دموکرات‌ها هم عاشق تحریم ایران هستند

سوزان مالونی کارشناس اندیشکده بروکینگز در توییتر خود نوشت: پیروزی بزرگ دموکرات‌ها هم در انتخابات کنگره نمی تواند تغییری در وضعیت ناگوار ایران ایجاد کند؛ حتی دموکرات‌ها هم عاشق تحریم ایران هستند

سوزان مالونی کارشناس اندیشکده بروکینگز در توییتر خود نوشت: پیروزی بزرگ دموکرات‌ها هم در انتخابات کنگره نمی تواند تغییری در وضعیت ناگوار ایران ایجاد کند؛ حتی دموکرات‌ها هم عاشق تحریم ایران هستند

ارسال دیدگاه