اینستاگرام/ لحن  تند بولتون علیه ایران/ هزینه جهنمی آن را بپردازید!

«#جان_بولتون» مشاور#امنیت_ملی آمریکا در حاشیه اجلاسی موسوم به «اتحاد ضد ایران اتمی» به ایران هشدار داد که اگر ایران علیه #آمریکا و متحدان این کشور اقدامی انجام دهد با پیامدهای جدی آن روبرو خواهد شد

 

لحن  تند بولتون علیه ایران/ هزینه جهنمی آن را بپردازید

«#جان_بولتون» مشاور#امنیت_ملی آمریکا در حاشیه اجلاسی موسوم به «اتحاد ضد ایران اتمی» به ایران هشدار داد که اگر ایران علیه #آمریکا و متحدان این کشور اقدامی انجام دهد با پیامدهای جدی آن روبرو خواهد شد
#بولتون همچنین در مورد تجارت با #ایران تاکید کرد که اجازه نمی دهیم اروپا و یا هر کشور دیگری تحریم های ایران را دور بزند و خط و نشان کشید کسانی که بعد از 4 نوامبر تجارت خود با ایران را ادامه دهند باید در انتظار پیامدهای ناگواری باشند
او با اشاره به این که رهبران ایران آمریکا را شیطان بزرگ می دانند در خطابی مستقیم گفت “اگرعلیه ما، متحدان و یا شرکای ما اقدام کنید، به شهروندان ما آسیبی برسانید، اگر به دروغ، تقلب و فریب دادن ادامه دهید، بله، باید هزینه جهنمی آن را بپردازید”

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه