آیا FATF می‌تواند بخشی از سازوکار اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های ضدایرانی آمریکا باشد؟

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری گفته است FATF «بخشی از سامانه اروپایی‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا است»؛ اما در صحت و درستی این گزاره تردیدهایی وجود دارد.

آیا FATF می‌تواند بخشی از سازوکار اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های ضدایرانی آمریکا باشد؟

📝 یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری گفته است FATF «بخشی از سامانه اروپایی‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا است»؛ اما در صحت و درستی این گزاره تردیدهایی وجود دارد.

✍️#تحلیل_کوتاه
✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

💡 تحلیل و ارزیابی

1- اولین مورد که باعث می‌شود نسبت به قرار داشتن FATF در سازوکار اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های ضدایرانی آمریکا تردید ایجاد شود به رویکرد این نهاد نسبت به ایران مربوط می‌شود. با وجود اجرای توافق هسته‌ای و تصویب لوایحی مانند مبارزه با تأمین مالی تروریسم، FATF به بهانه‌هایی مانند وجود استثنا در لایحه، حاضر نشده است نام ایران را از لیست کشورهای غیر همکار خارج کند. لذا رویکرد این نهاد نسبت به ایران نه بی‌طرفانه بلکه عیب‌جویانه و خصمانه است.

2- نهاد FATF ذاتاً یک نهاد توصیه محور است و نمی‌تواند خود رأساً عملکرد ایجابی یا سلبی داشته باشد. تبعاً چنین نهادی نمیتواند یکی از اجزای مؤثر سازوکار اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های ضدایرانی آمریکا به شمار آید. نباید همانند برجام در نقش FATF نسبت به حل مشکلات تجاری کشور اغراق کرد.

3- مهم‌تر از موارد 1 و 2 اینکه؛ مارشال بیلینگزلی رئیس FATF یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا است. چگونه ممکن است نهاد تحت ریاست یکی از مقامات دولت دونالد ترامپ به‌عنوان بخشی از سازوکار اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های ضدایرانی آمریکا عمل کند؟

⭕️ تقلا برای تصویب قوانین مورد انتظار FATF به هر قیمت ممکن، ادامه راهِ غلطِ چشم دوختن به خارج برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور است. باید توجه داشت که نقش نهادی مانند FATF در مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور کاملاً فرعی است و نباید آدرس غلط به مردم و افکار عمومی داد.

✍️#تحلیل_کوتاه
✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه