گاف نتانیاهو در تورقوز آباد!

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنان عجیبی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که انباری هسته ای در «تورقوز آباد» ایران کشف کرده است و همچنین ناراحتی خود را از مساله بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی اینگونه ابراز کرد که این نهاد تنها 12 بار ایران را بازرسی کرده است

گاف نتانیاهو در تورقوز آباد!

🔰«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنان عجیبی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که انباری هسته ای در «تورقوز آباد» ایران کشف کرده است و همچنین ناراحتی خود را از مساله بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی اینگونه ابراز کرد که این نهاد تنها 12 بار ایران را بازرسی کرده است

⏺سخنان نتانیاهو پیرامون همین موضوع با مجری بخش انگلیسی صدای آمریکا نشاندهنده این است که هر دو نفر تعداد گزارش های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران را با تعداد بازرسی های انجام شده اشتباه گرفته اند

فارس

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه