اینستاگرام/ بی ثبات ترین دوران عربستان سعودی طی قرن اخیر

به نوشته «بروس ریدل» در المانیتور، طی 50 سال گذشته هیچگاه ثبات #عربستان_سعودی تا این حد رو به کاهش نبوده است که به دلیل پایین آمدن شایستگی #محمد_بن_سلمان و تصمیمات عجولانه او است

بی ثبات ترین دوران عربستان سعودی طی قرن اخیر

به نوشته «بروس ریدل» در المانیتور، طی 50 سال گذشته هیچگاه ثبات #عربستان_سعودی تا این حد رو به کاهش نبوده است که به دلیل پایین آمدن شایستگی #محمد_بن_سلمان و تصمیمات عجولانه او است

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه