نابودی ملت های عرب، نتیجه شکل گیری ناتوی عربی آمریکایی،

سردبیر روزنامه رأی الیوم می‌گوید: به دنبال اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به نظر می‌رسد "ناتو عربی-آمریکایی" در آستانه شکل‌گیری است که نتیجه آن نابودی کشورها و ملت‌های عرب خواهد بود

نابودی ملت های عرب، نتیجه شکل گیری ناتوی عربی آمریکایی،

⬅️سردبیر روزنامه رأی الیوم می‌گوید: به دنبال اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به نظر می‌رسد “ناتو عربی-آمریکایی” در آستانه شکل‌گیری است که نتیجه آن نابودی کشورها و ملت‌های عرب خواهد بود

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه