نیویورک تایمز: 8 میلیون یمنی در معرض خطر مرگ و سکوت ترامپ در سازمان ملل

«نیکولاس کریستوف»/ نیویورک تایمز: 8 میلیون یمنی به دلیل اقدامات متحدان آمریکا در معرض خطر مرگ قرار دارند و ترامپ در سازمان ملل از قتل، قطع عضو و نابودی کودکان این کشور بر اثر گرسنگی چیزی نگفت

«نیکولاس کریستوف»/ نیویورک تایمز: 8 میلیون یمنی به دلیل اقدامات متحدان آمریکا در معرض خطر مرگ قرار دارند و ترامپ در سازمان ملل از قتل، قطع عضو و نابودی کودکان این کشور بر اثر گرسنگی چیزی نگفت

ارسال دیدگاه