اختیار جنگ در دست کنگره آمریکا

لایحه قانون «ممنوعیت جنگ بی قید و شرط با ایران» روز جمعه در کنگره آمریکا توسط 8 سناتور ارائه شد که در صورت تصویب آن، صرف هر گونه هزینه برای جنگ با ایران توسط دولت آمریکا بدون تایید کنگره ممکن نخواهد بود؛ به عبارت دیگر ممکن است کنگره آمریکا تنها قدرتی باشد که توان اعلان جنگ علیه ایران را خواهد داشت

اختیار جنگ در دست کنگره آمریکا

لایحه قانون «ممنوعیت جنگ بی قید و شرط با ایران» روز جمعه در کنگره آمریکا توسط 8 سناتور ارائه شد که در صورت تصویب آن، صرف هر گونه هزینه برای جنگ با ایران توسط دولت آمریکا بدون تایید کنگره ممکن نخواهد بود؛ به عبارت دیگر ممکن است کنگره آمریکا تنها قدرتی باشد که توان اعلان جنگ علیه ایران را خواهد داشت

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه