خرید سلاح از آلمان و فرانسه و استفاده در جنگ علیه مردم یمن

ویکی لیکس اسنادی حول فساد مالی یک دلال اماراتی در مورد خرید سلاح از آلمان و فرانسه برای امارات و استفاده در جنگ علیه مردم یمن منتشر کرده است

 

ویکی لیکس اسنادی حول فساد مالی یک دلال اماراتی در مورد خرید سلاح از آلمان و فرانسه برای امارات و استفاده در جنگ علیه مردم یمن منتشر کرده است

ارسال دیدگاه