فارن پالسی: رژیم صهیونیستی و تامین 12 گروه تروریستی در جنوب سوریه

فارن پالسی نوشت: رژیم صهیونیستی 12 گروه تروریستی در جنوب سوریه را از لحاظ مالی و تسلیحاتی تامین کرده است. وظیفه این گروه ها، دور نگه داشتن متحدین ایران از مرزهای فلسطین است

فارن پالسی نوشت: رژیم صهیونیستی 12 گروه تروریستی در جنوب سوریه را از لحاظ مالی و تسلیحاتی تامین کرده است. وظیفه این گروه ها، دور نگه داشتن متحدین ایران از مرزهای فلسطین است

ارسال دیدگاه