تامین بودجه۲۵۰میلیون دلاری شبکه ایران اینترنشنال توسط عربستان

گاردین در مورد شبکه ضدایرانی «ایران اینترنشنال» که با سخنگوی گروه تروریستی الاهوازیه مصاحبه کرده بود نوشت:بودجه۲۵۰میلیون دلاری شبکه ایران اینترنشنال را دیوان سلطنتی عربستان تامین میکند

جازی

گاردین در مورد شبکه ضدایرانی «ایران اینترنشنال» که با سخنگوی گروه تروریستی الاهوازیه مصاحبه کرده بود نوشت:بودجه۲۵۰میلیون دلاری شبکه ایران اینترنشنال را دیوان سلطنتی عربستان تامین میکند

ارسال دیدگاه