توهین به ایرانیان توسط «رووین ریولین» رئیس جمهور رژیم صهیونیستی

تایمز اسرائیل/توهین «رووین ریولین» رئیس جمهور رژیم صهیونیستی به ایران در دیدار با مرکل: "این جانور ایرانی را باید گرسنه نگه داشت و بهش غذا نداد. این تنها راه تضمین ثبات در دنیا است"

تایمز اسرائیل/توهین «رووین ریولین» رئیس جمهور رژیم صهیونیستی به ایران در دیدار با مرکل: “این جانور ایرانی را باید گرسنه نگه داشت و بهش غذا نداد. این تنها راه تضمین ثبات در دنیا است”

ارسال دیدگاه