اینستاگرام/ تحریم های آمریکا، مصداق جنگ اقتصادی…

«ادریس الجزایری» گزارشگر ویژه حقوق#سازمان_ملل در مورد آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر مسائل حقوق بشری در یادداشتی به#تحریم هایی که آمریکا اعمال می کند مثل تحریم ها علیه ایران نوشت که تحریم های اقتصادی که مانعی کامل بر سر تجارت با کشورها باشد مصداق «جنگ اقتصادی» پیدا می کند

تحریم های آمریکا، مصداق جنگ اقتصادی

 

«ادریس الجزایری» گزارشگر ویژه حقوق#سازمان_ملل در مورد آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر مسائل حقوق بشری در یادداشتی به#تحریم هایی که آمریکا اعمال می کند مثل تحریم ها علیه ایران نوشت که تحریم های اقتصادی که مانعی کامل بر سر تجارت با کشورها باشد مصداق «جنگ اقتصادی» پیدا می کند
همچنین در این یادداشت آمده است به دلیل رنج ناشی از این نوع تحریم ها بر جمعیت عمومی مردم، سازمان ملل به «تحریم های هوشمند» روی آورده است و به نوعی اعمال تحریم علیه بازیگران، شخصیت‌ها یا نهادهایی است که از نگاه طرف تحریم ‌کننده مرتکب سوء رفتار شده است

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه