اظهارات توهین آمیز ترامپ به عربستان سعودی

کارتون از «سعد المهندي»: دوستان ما باید ما را نقد کنند (اشاره به اظهارات توهین آمیز ترامپ به عربستان سعودی و استقبال ولیعهد) انتقاد خانواده خودمان خیانت است!

 

ارسال دیدگاه