گرمای حمایت دستان واشنگتن بر دوش ریاض

اندیشکده «چتم هاوس» در یادداشتی نوشت که آزادی بی حد و حصر ناشی از سیاست‌های واشنگتن در قبال ریاض باعث ایجاد مصونیت برای عربستان شده است و گوش ناشنوای عربستان برای پایان دادن به سرکوب‌ها را عاملی برای ادامه رفتار جسورانه بن سلمان دانست. این اندیشکده همچنین به ادامه پیدا کردن آزادی عمل و مصونیت عربستان در برابر پیامدهای اقداماتش در آینده اشاره کرد

گرمای حمایت دستان واشنگتن بر دوش ریاض

اندیشکده «چتم هاوس» در یادداشتی نوشت که آزادی بی حد و حصر ناشی از سیاست‌های واشنگتن در قبال ریاض باعث ایجاد مصونیت برای عربستان شده است و گوش ناشنوای عربستان برای پایان دادن به سرکوب‌ها را عاملی برای ادامه رفتار جسورانه بن سلمان دانست. این اندیشکده همچنین به ادامه پیدا کردن آزادی عمل و مصونیت عربستان در برابر پیامدهای اقداماتش در آینده اشاره کرد

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه