اینستاگرام/ گرمای حمایت دستان واشنگتن بر دوش ریاض

اندیشکده «چتم هاوس» در یادداشتی نوشت که آزادی بی حد و حصر ناشی از سیاست‌های #واشنگتندر قبال #ریاض باعث ایجاد مصونیت برای عربستان شده است و گوش ناشنوای عربستان برای پایان دادن به سرکوب‌ها را عاملی برای ادامه رفتار جسورانه بن سلمان دانست. این اندیشکده همچنین به ادامه پیدا کردن آزادی عمل و مصونیت عربستان در برابر پیامدهای اقداماتش در آینده اشاره کرد

 

ارسال دیدگاه