بولتون: ایران همان ایران 1979 به این سو است

جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در گفت و گو با شبکه NBC ایران را یک تهدید دانست و گفت: به همین دلیل بود که رئیس جمهور آمریکا از توافق برجام خارج شد/ ایران همان کشور سال 1979 به این سو باقی می‌ماند و این کشور در پی ادامه برنامه‌های ساخت سلاح‌های کشتار هسته‌ای، شیمیایی، کشتار جمعی و بیولوژیکی است

 

جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در گفت و گو با شبکه NBC ایران را یک تهدید دانست و گفت: به همین دلیل بود که رئیس جمهور آمریکا از توافق برجام خارج شد/ ایران همان کشور سال 1979 به این سو باقی می‌ماند و این کشور در پی ادامه برنامه‌های ساخت سلاح‌های کشتار هسته‌ای، شیمیایی، کشتار جمعی و بیولوژیکی است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه