فهرست شرکت های ایرانی تحریم شده توسط آمریکا

فهرست شرکت هایی که آمریکا دقایقی قبل آنها را تحریم کرد و اسامی آنها به فهرست SDN اضافه شد

فهرست شرکت هایی که آمریکا دقایقی قبل آنها را تحریم کرد و اسامی آنها به فهرست SDN اضافه شد

ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY

BAHMAN GROUP

BANDAR ABBAS ZINC PRODUCTION COMPANY

BANK MELLAT

BONYAD TAAVON BASIJ

CALCIMIN

ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY

IRAN TRACTOR MANUFACTURING COMPANY

IRAN ZINC MINES DEVELOPMENT COMPANY,

MEHR EQTESAD BANK

MEHR EQTESAD FINANCIAL GROUP

NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY

PARSIAN BANK,

PARSIAN CATALYST CHEMICAL COMPANY

QESHM ZINC SMELTING AND REDUCTION COMPANY

SINA BANK

TADBIRGARAN ATIYEH IRANIAN INVESTMENT COMPANY

TAKTAR INVESTMENT COMPANY

TECHNOTAR ENGINEERING COMPANY

ZANJAN ACID PRODUCTION COMPANY

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه