شبکه CNN: تکه تکه شدن بدن جمال خاشقجی

شبکه CNN به نقل از یکی از مقام های ترکیه، تکه تکه شدن بدن جمال خاشقجی در ساختمان کنسولی عربستان را تایید کرد!

ارسال دیدگاه