تغییر در شورای امنیت ملی آمریکا

فرد فیلیتز معاون ارشد جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ پس از پنج ماه فعالیت در شورای امنیت ملی آمریکا به مرکز سیاست‌گذاری امنیتی خواهد رفت

تغییر در شورای امنیت ملی آمریکا

💠فرد فیلیتز معاون ارشد جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ پس از پنج ماه فعالیت در شورای امنیت ملی آمریکا به مرکز سیاست‌گذاری امنیتی خواهد رفت

◀️او همچنین در زمان بوش پدر با جان بولتون در سازمان سیا به عنوان تحلیلگر کار می‌کرد و با روی کار آمدن اخیر بولتون او بجای مک مستر در شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت داشت. انتصاب فیلیتز انتقادهایی از سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشت

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه