عقب‌نشینی لیبرال دموکراسی!

فرانسیس فوکویاما به تازگی صحبت‌های مهم و تاثیرگذار گذشته خود را رد کرد و گفت: "سوسیالیسم باید بازگردد". این در حالیست که او در زمان جنگ سرد ادعای پایان تاریخ و جهانی شدن لیبرال دموکراسی به عنوان آخرین الگوی حکومتی برای بشریت را داشت که به تعبیر «نیو استیتس من» "تاریخ در حال انتقام‌گیری از فرانسیس فوکویاما است"

 

فرانسیس فوکویاما به تازگی صحبت‌های مهم و تاثیرگذار گذشته خود را رد کرد و گفت: “سوسیالیسم باید بازگردد”. این در حالیست که او در زمان جنگ سرد ادعای پایان تاریخ و جهانی شدن لیبرال دموکراسی به عنوان آخرین الگوی حکومتی برای بشریت را داشت که به تعبیر «نیو استیتس من» “تاریخ در حال انتقام‌گیری از فرانسیس فوکویاما است”

لینک اصلی

 

(https://www.newstatesman.com/culture/observations/2018/10/francis-fukuyama-interview-socialism-ought-come-back)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه