آقای نخست وزیر با امنیت ملی عراق چه می‌کند؟

عادل عبدالمهدی نخست وزیر مکلف عراق، سرانجام کابینه خود را به پارلمان معرفی کرد و توانست رای اعتماد پارلمان را برای 14 کاندیدای پیشنهادی خود بگیرد. 8 کاندیدای باقی‌مانده نیز بناست 15 آبان‌ماه معرفی و مورد بررسی قرار گیرند.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر مکلف عراق، سرانجام کابینه خود را به پارلمان معرفی کرد و توانست رای اعتماد پارلمان را برای 14 کاندیدای پیشنهادی خود بگیرد. 8 کاندیدای باقی‌مانده نیز بناست 15 آبان‌ماه معرفی و مورد بررسی قرار گیرند.

اما در این میان، نکته‌ای جالب و البته قابل تامل در لیست ابتدایی کابینه او وجود داشت؛ شخصی که برای تصدی وزارت دفاع از سوی عبدالمهدی پیشنهاد شد، فیصل الجربا بود که به گفته برخی رسانه‌ها، تا آخرین روز حیات رژیم بعثی، فرمانده اسکادران ویژه بالگردهای صدام حسین بود! نخست وزیر مکلف البته وقتی با اعتراض بخشی از نمایندگان پارلمان روبرو می‌شود، کاندیدای وزارت دفاع را با کس دیگری جایگزین کرد.

این مشی عبدالمهدی که حالا با کسب رای اعتماد اکثریت کابینه‌اش، رسما نخست وزیر عراق شده است، محل سوالات و ابهامات بسیاری است.

عبدالمهدی چرا نسبت به سابقه شخص پیشنهادی برای وزارت دفاع حساس نبوده است؟

چه کسانی الجربا را برای وزارت دفاع به عبدالمهدی معرفی کرده‌اند؟

اهمیت ندادن عبدالمهدی به سابقه شخص پیشنهادی اولیه خود برای وزارت دفاع، آیا بیان‌گر عدم اهتمام ویژه‌ی او به مساله‌ی امنیت ملی عراق است؟

این رویکرد عبدالمهدی نسبت به وزارت‌خانه‌ی حساسی چون وزارت دفاع، چه پیامدهایی برای عراق خواهد داشت؟

 

ارسال دیدگاه