اقدام تروریستی یا خشونت سیاسی؟

ترامپ در تشریح ماجرای ارسال بمب ها به جای اقدام تروریستی تنها از عبارت «خشونت سیاسی» نام برد!

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه