بیش از نیمی از مردم یمن در معرض قحطی و مرگ

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که شرایط حاکم در یمن همچنان رو به وخامت است. بنابر گزارش این نهاد، صدها هزار کودک به شدت با خطر سوءتغذیه مواجه هستند به طوری که زندگی آنها تهدید می‌شود. در مجموع ۱۴ میلیون نفر در معرض قحطی و مرگ هستند.این تعداد بیش از نیمی از جمعیت یمن را تشکیل می‌دهد

یونیسف: بیش از نیمی از مردم یمن در معرض قحطی و مرگ هستند

⭕️صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که شرایط حاکم در یمن همچنان رو به وخامت است. بنابر گزارش این نهاد، صدها هزار کودک به شدت با خطر سوءتغذیه مواجه هستند به طوری که زندگی آنها تهدید می‌شود. در مجموع ۱۴ میلیون نفر در معرض قحطی و مرگ هستند.این تعداد بیش از نیمی از جمعیت یمن را تشکیل می‌دهد

📊بر طبق این گزارش، ۴۰۰ هزار کودک که کمتر از پنج سال دارند، به سوءتغذیه کشنده دچار شده‌اند. تقریبا هر کودکی در یمن که شمار آنها بیش از ۱۱ میلیون برآورد می‌شود به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه