اینستاگرام/ ترامپ خواهان یک مناقشه نظامی طولانی دیگر نیست

پرزیدنت ترامپ در برابر #ایران سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفته است. اما رئیس جمهوری آمریکا خواهان یک مناقشه نظامی طولانی دیگر برای #آمریکا در خاورمیانه نیست سیاست تحریم و فشار تا بروز نشانه های محسوس از تغییر دائم در سیاست های ایران با افشای فساد در حکومت همراه خواهد بود آمریکا در عین حال به تحرکات منطقه ای ایران توجه دارد

 

ارسال دیدگاه