عملیات روانی بخش عمده ای از راهبرد آمریکا بر علیه ایران

به جرات می توان گفت بخش عمده ای از راهبرد آمریکا بر علیه ایران بر «عملیات روانی» استوار است. توئیت خنده داری که دقایقی قبل بر روی صفحه شخصی ترامپ نقش بست، این نظر را تایید می کند

ارسال دیدگاه