اینستاگرام/ فوکویاما: سوسیالیسم باید بازگردد/عقب نشینی لیبرال دموکراسی!

نیو استیتس‌ من در گزارشی به نقل از «#فرانسیس_فوکویاما» فیلسوف و استراتژیست آمریکایی مبنی بر اینکه #سوسیالیسم باید بازگردد نوشت: "تاریخ در حال انتقام‌گیری از #فوکویاما است" و همچنین به پایان جنگ سرد اشاره کرد که این تئوریسین در آن زمان کتابی با عنوان پایان تاریخ منتشر کرد و در آنجا نوشت: "آنچه می‌بینیم پایان تحول ایدئولوژیک بشریت و جهانی‌شدن لیبرال دموکراسی غرب به عنوان آخرین الگوی حکومت بشری است"

ارسال دیدگاه