جنگ روانی گسترده علیه مردم ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به بازگشت تحریم‌های هسته‌ای در روز 13 آبان، اقدامات واشنگتن را جنگ روانی گسترده علیه مردم ایران خواند

ارسال دیدگاه