حکم حبس ابد برای «شیخ علی سلمان»

حکم حبس ابد برای «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت ملی اسلامی «الوفاق» و دو نماینده سابق پارلمان بحرین در فراکسیون «الوفاق» در دادگاه بحرین صادر شد

حکم حبس ابد برای «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت ملی اسلامی «الوفاق» و دو نماینده سابق پارلمان بحرین در فراکسیون «الوفاق» در دادگاه بحرین صادر شد

جرمی که به دلیل آن دادگاه بحرین این حکم را صادر کرده است، اتهام جاسوسی «شیخ علی سلمان» برای کشور قطر است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه