حمله به اردوغان در فضای مجازی از سوی کاربران سعودی

پس از پیگیری‌ و فشار اردوغان در قضیه پرونده قتل جمال خاشقچی، کاربران منتسب به حکومت عربستان سعودی شروع به حمله و انتشار آمار زندانیان کشور ترکیه به دست اردوغان در فضای مجازی کردند

ارسال دیدگاه