آیا راهبرد تحریمی کنونی آمریکا موفق خواهد بود؟

ایالات‌متحده از هفته‌ی پیش، مرحله‌ی دوم بازاعمال تحریم‌های یک‌جانبه‌ی خود را در چارچوب «کمپین حداکثر فشار»، اجرایی کرد. در همین راستا، نام 700 فرد و شرکت ایرانی نیز مجدداً در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

آیا راهبرد تحریمی کنونی آمریکا موفق خواهد بود؟

📝ایالات‌متحده از هفته‌ی پیش، مرحله‌ی دوم بازاعمال تحریم‌های یک‌جانبه‌ی خود را در چارچوب «کمپین حداکثر فشار»، اجرایی کرد.

در همین راستا، نام 700 فرد و شرکت ایرانی نیز مجدداً در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

✍️#تحلیل_کوتاه
✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

💡 تحلیل و ارزیابی

📌 برای سنجش احتمال دستیابی ایالات‌متحده به اهداف خود در قبال ایران، باید راهبرد تحریمی این کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

⭕️ به نظر می‌رسد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران، به چند دلیل به موفقیت نرسد:

1- ناکارآمدی «معادله‌ی فشار-تغییر رفتار» در حوزه‌های دفاعی و مرتبط با امنیت ملی: مهم‌ترین کارویژه‌ی هر نظام سیاسی، تأمین امنیت شهروندان خود است و فشار اقتصادی، نمی‌تواند ایران را به معامله بر سر مؤلفه‌های امنیت ملی خود سوق دهد.

2- افزایش هزینه‌کرد نظامی، در صورت افزایش تهدیدات امنیتی: میزان هزینه‌های دفاعی و نظامی (ازجمله در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای)، نه تابعی از میزان فشار، که تابعی از میزان تهدیداتی است که متوجه کشور است. لذا، افزایش فشار و تهدید، نه‌تنها از فعالیت‌های موشکی ایران نمی‌کاهد، بلکه می‌تواند منجر به ارتقای آن شود.

3- عدم وجود هدف عقلانی برای تحریم‌ها: ازجمله الزامات یک راهبرد موفق تحریمی، وجود اهدافی معقول برای آن است. شروط ایالات‌متحده، نه به‌منزله‌ی تغییر رفتار، بلکه عملاً به معنای تغییر نظام در ایران است.

4- عدم درک صحیح از توان استقامتی ایران: به نظر می‌رسد ایالات‌متحده و تیم ضعیف وزارت خارجه‌ی این کشور، در حال حاضر درک درستی از میزان توان استقامت ایران در برابر تحریم‌ها ندارد و با محاسبات سال‌های 2009 تا 2011 در حال افزایش فشار است.

5- عدم توانمندی آمریکا در اعمال فشار سیاسی: ازجمله پیش‌نیازهای اساسی اعمال موفق تحریم اقتصادی، ایجاد فشار سیاسی و بی‌آبروسازی کشور هدف است تا دیگر کشورها را در اجرای تحریم‌ها، همراه سازد. پایبندی ایران به برجام و بی‌توجهی ایالات‌متحده به بسیاری از هنجارها و معاهدات بین‌المللی، عملاً توان چنین مانوری را از آن کشور گرفته است.

✍️#تحلیل_کوتاه
✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه