سفر رئیس «گروه اقدام علیه ایران» به امارات

نماینده ویژه آمریکا و رئیس «گروه اقدام علیه ایران» برای آنچه مقابله با تهدیدهای ایران می‌نامند به رژیم‌صهیونیستی و امارات سفری 8 روزه خواهد داشت

ارسال دیدگاه