پایان انقلاب! پسر حافظ اسد بر ما پیروز شد…

مقاله منتشر شده در «العربی الجدید» توسط یکی از کسانی که خود را انقلابی بر علیه حکومت سوریه می‌خواند اذعان به پیروزی ارتش سوریه دارد و این نویسنده تصریح می‌کند: "پسر حافظ اسد پیروز شده و ما انقلابی‌ها سقوط کردیم"

پایان انقلاب! پسر حافظ اسد بر ما پیروز شد…

مقاله منتشر شده در «العربی الجدید» توسط یکی از کسانی که خود را انقلابی بر علیه حکومت سوریه می‌خواند اذعان به پیروزی ارتش سوریه دارد و این نویسنده تصریح می‌کند: “پسر حافظ اسد پیروز شده و ما انقلابی‌ها سقوط کردیم”
همچنین در ادامه با نقدی به عملکردشان نوشت که تصاویر حقیقی در استادیوی الجزیره یا با فوتوشاپ ساخته نمی‌شود!

ارسال دیدگاه