2 میلیارد دلار جهت خرابکاری در اقتصاد ایران

فارغ از تیترهای ژورنالیستی، با دقت بیشتری افشاگری جدید نیویورک تایمز را بخوانیم .نیویورک تایمز در گزارش جدید خود اطلاعات مهمی را منتشر کرده است: جورج نادر و «جوئل زامل» پیشنهاد کرده اند تا 2 میلیارد دلار جهت خرابکاری در اقتصاد ایران اختصاص یابد!

فارغ از تیترهای ژورنالیستی، با دقت بیشتری افشاگری جدید نیویورک تایمز را بخوانیم .نیویورک تایمز در گزارش جدید خود اطلاعات مهمی را منتشر کرده است: جورج نادر و «جوئل زامل» پیشنهاد کرده اند تا 2 میلیارد دلار جهت خرابکاری در اقتصاد ایران اختصاص یابد!

 

نکته مهم: در گزارش چند ماه قبل نیویورک تایمز در مورد جوئل زامل، وی متخصص اسرائیلی تاثیرگذاری بر افکار عمومی بواسطه «شبکه‌های اجتماعی» معرفی شده است!

گزارش اول نیویورک تایمز

(https://www.nytimes.com/2018/05/19/us/politics/trump-jr-saudi-uae-nader-prince-zamel.html)

گزارش دوم نیویورک تایمز

(https://www.nytimes.com/2018/11/11/world/middleeast/saudi-iran-assassinations-mohammed-bin-salman.html)

 

 کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین

 

 T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه