به مذاق همسر پادشاه خوش نیامد!

در پی درگیری «ملانیا ترامپ» همسر رئیس جمهور آمریکا با «میرا ریکاردل» معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، ملانیا ترامپ خواستار اخراج این معاون شد. درگیری آنها به دلیل موضع‌گیری خانم معاون نسبت به سفر آفریقای همسر ترامپ و استفاده بی‌مورد او از هواپیما و اموال شورای امنیت ملی آمریکا بود

 

ارسال دیدگاه