اینستاگرام/ گزارش هفتگی به آمریکا جهت اطلاع از تاثیرگزاری تحریم ها

یوسی  کوهن رئیس آژانس اطلاعاتی اسرائیل (#موساد) گزارش های اطلاعاتی هفتگی به آمریکا ارائه می کند تا ثابت کند #تحریم های آنها تاثیر دلخواه را بر ایران و خاورمیانه می گذارد

یوسی  کوهن رئیس آژانس اطلاعاتی اسرائیل (#موساد) گزارش های اطلاعاتی هفتگی به آمریکا ارائه می کند تا ثابت کند #تحریم های آنها تاثیر دلخواه را بر ایران و خاورمیانه می گذارد
به نوشته المانیتور، هفته آینده آژانس های اطلاعاتی اسرائیل اولین ارزیابی از تحریم های جدید و تاثیر آنها را انجام خواهند داد. علاوه بر اطلاعات جاسوسی، کارشناسان همچنین نرخ ریال در برابر ارز های خارجی ، میزان تورم، هزینه کالاهای اساسی و خواسته ها و اعتراضات صنفی را مورد بررسی قرار می دهند. به نظر می رسد مقامات ارشد دولت اسرائیل وضعیت اقتصاد ایران را بسیار شدیدتر از#اقتصاد خود #اسرائیل دنبال خواهند کرد

ارسال دیدگاه