5 بمب هسته ای!

آدام کردو بعد از اعلام خبر در مورد تلاش آمریکا جهت ایراد اتهام شیمیایی علیه ایران، چند ساعت قبل از تلاش دولت آمریکا برای متهم کردن ایران به ساخت 5 بمب هسته ای در گذشته خبر داد

ارسال دیدگاه