سیطره ارتش سوریه بر مواضع بازماندگان داعش در جنوب

پایگاه خبری «مراسلون» سوریه خبر داد که دو روز پیش ارتش سوریه بر تمام مواضع داعش که معدودی از بازماندگان این گروه در جنوب این کشور حضور داشتند، سیطره کامل پیدا کرد

ارسال دیدگاه