پاسخ به اتهامات درخصوص سلاح های کشتار جمعی

جواد ظریف» وزیر خارجه ایران نیز در مورد اتهامات آمریکا به ایران پیرامون نقض قوانین استفاده از تسلیحات هسته‌ای نوشت: ایالات متحده در حالی می‌خواهد با توسل به کنوانسیون‌های بین‌المللی، اتهاماتی علیه ایران مطرح کند که خود سیاست نقض آن [کنوانسیون‌ها] را در پیش گرفته است. اتهامات [در زمینه‌ی] سلاح‌های کشتار جمعی -توسط کشوری که استفاده‌ی عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران را حمایت و سپس به همین بهانه به آن حمله کرده- نه‌تنها وقیحانه، بلکه خطرناک است

ارسال دیدگاه