میزبانی کانال ویژه مالی با ایران (spv)توسط فرانسه و آلمان

پس ازعدم تمایل کشورهای اروپایی نسبت به میزبانی کانال ویژه مالی با ایران (spv)، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال از پذیرش میزبانی این کانال مالی توسط فرانسه و آلمان خبر داد اروپایی‌ها قرار بود پیش از اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا در روز 13 آبان، این کانال مالی را ایجاد کنند اما با عدم پذیرش آن توسط هر یک از کشورهای اروپایی هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده است

 

 

 

ارسال دیدگاه