اتهام جدید در راه است

دولت آمریکا در تلاش برای ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران پس از اتهام شیمیایی، بدنبال ایراد اتهام جدید در مورد نائبان منطقه ای و مسئله موشکی است. برایان هوک فردا در این مورد سخنرانی خواهد داشت

ارسال دیدگاه