در جنگ بعدی نمیتوان در تل آویو نشست و قهوه نوشید

سرلشکر «تامیر یادای» فرمانده یگان‌های جنگی رژیم صهیونیستی: «بی‌شک در جنگ آینده تهدید علیه اسرائیل بسیار چالشی خواهد بود و در مواجهه پیش رو، دیگر نمی‌توان در حال قهوه نوشیدن در تل‌آویو در شمال با غزه جنگید»

ارسال دیدگاه